Безплатна библиотека - Нови книги

Маркетинг-учебно пособие - Елена Георгиева,Мария Кехайова-Стойчева

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Елена Георгиева,Мария Кехайова-Стойчева
ISBN: 78-954-449-488-9
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 3,32

Можете да го намерите тук Маркетинг-учебно пособие книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Маркетингът е една отосновополагащите дисциплини за професионалистите в областта науправлението на организациите в условията на пазарно стопанство. Намениджърите са необходими знания относно състоянието и разработването напазарите, да оценяват нуждите и потребителското поведение на клиентите,да позиционират продуктите на различните пазари, да разработватподходящи маркетингови стратегии и програми и пр. Пристъпвайки към изучаването на маркетинга като теория и практическадейност, младите специалисти трябва да се запознаят първо с неговатасъщност, принципи, функции, основни понятия и действия. Настоящото учебно пособие по маркетинг е предназначено за дистанционнаформа на обучение на студенти в магистърска образователна степен.Предвид ограничения хорариум на очните занятия, пособието включвапрезентация на лекционния материал и дава възможност за водене надопълнителни записки и бележки. В съдържанието са включени въпроси,задачи, тестове за самоподготовка и текущ контрол, основната идопълнителната литература по отделни теми, необходима за придобиване напълни и задълбочени знания по маркетинг. Съдържанието на пособието включва теми от основния курс по маркетинг,който е включен като задължително изучавана дисциплини при приравняванена статуса на студентите от неикономическите направления на висшетобакалавърско образование, включени в магистърски програми в направлениеикономика. Пособието е разработено в съответствие с учебната програма подисциплината „Маркетинг“, приета от Академичния съвет на Икономическиуниверситет – Варна. Тя отразява съвременните маркетингови концепции ипрактики, както и най-новите методики на обучение в магистърскатаобразователна степен.