Безплатна библиотека - Нови книги

Политиката срещу просветната традиция - Весела Чичовска

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Чичовска
ISBN: 9789546171047
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 9,47

Bсички Весела Чичовска Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

През вторатаполовина на 40-те години просветното дело в България, което еосновополагаща и градивна част от всяка национална култура, понася тежкисътресения. Те са причинени от драстичното нахлуване на управляващитеполитически фактори в суверенната територия на образователната система.Вследствие на това е разрушена стабилната просветна традиция, формирана унас след Освобождението.Опустошителният процес на идеологическо и структурно преустройство наобразователното дело в България е предмет на проучване в тази книга.Хронологичните рамки на изследването са обективно определени отконкретни събития. Началото е поставено от завземането на властта на 9септември 1944 г. от правителството на Отечествения фронт сминистър-председател Кимон Георгиев, а краят — от приемането през 1948г. на законите за народната просвета и за висшето образования от VIВелико народно събрание (ВНС). Тези актове са гласувани без каквато и дае принципна дискусия, без издигане на алтернативни становища, тъй катодепутатите от опозицията вече са изгонени от парламента. Чрез тяхпривидно, уж по законов път, са ликвидирани утвърдени с ползотворната сидейност институции и са обявени като идеалистически и реакционниобразователни принципи на световната и националната ни педагогика. Дватазакона осигуряват безпрепятствено нахлуване на политиката в просветнотодело, което в демократичните общества е сфера, защитена от страстите итрусовете на политическия живот.В монографията са анализирани многобройни тактически ходове, чрез които вусловията на многопартийната система, при действието до края на 1947 г.на международен контролен орган у нас — Съюзна контролна комисия (СКК),БРП (к) успява да наложи абсолютната си воля при реформиране наобразователното дело. В хода на изложението е характеризирана дейносттана широк кръг дейци, оказали влияние в една или в друга насока върхуразвитието на учебното дело в страната. Проследено е състоянието наразличните видове училища, обособени: а) според образователна степен —от предучилищно възпитание до висше образование; б) според характера наобучението — общообразователни и професионални; в) споредвзаимоотношенията с държавата — държавни (народни) и частни(малцинствени и чужди колежи).